Anunturi

Istoric anunturi


Citeste fluxul RSS

Anunt selectie expert pe termen scurt

In cadrul proiectului „Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru cresterea incluziunii sociale in scopul imbunatatirii accesului pe piata muncii” cautam 2 experti (e) pe termen scurt trainer pentru implementarea activitatii de sustinere de cursuri de formare:
- Management financiar (32 ore);
- Rolul asistentului si lucratorului social in cadrul serviciilor furnizate de administratia publica locala (18 ore)
.

Proiectul este implementat de catre Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia in parteneriat cu Asociatia Inceptus Romania din Cluj-Napoca.

Expertii pe termen scurt sunt selectati in asa fel incat sa corespunda cu activitatile specifice ale proiectului precum si cu cerintele din Termenii de referinta pentru fiecare post.

Perioada de disponibilitate pentru aceasta activitate este august - octombrie 2012.

Expertii selectati vor semna urmatoarele declaratii:
1. Declaratie de Disponibilitate pentru perioada mentionata
2. Declaratia privind evitarea conflictului de interese in exercitarea activitatilor
3. Declaratia de consimtamant privind prelucrarea datelor personale

CV-urile in format Europass insotite de scrisoarea de intentie trebuie transmise in limba romana pana in 15 iunie 2011 la secretariatul proiectului.

Selectia se va realiza in data de 21 iunie 2012 incepand cu ora 11.00 la sediul Universitatii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Sala Birou Senat.

CV-urile pot fi transmise:
- e-mail la adresa: lboca@uab.ro cu specificarea „expert pe termen scurt trainer curs...(se specifica denumirea cursului)”
- sau pot fi depuse direct la biroul proiectului situat in strada Str. Bethlen G., Nr 5, Alba Iulia, Jud. Alba
- sau prin posta la aceeasi adresa.

Persoana de contact: Loredana Boca


| Contact |

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Copyright © 2011. Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia