Anunturi

Istoric anunturi


Citeste fluxul RSS

Rezultate estimate

In urma activitatilor propuse in proiect vor rezulta studii si cercetari pentru identificarea oportunitatilor de ocupare, a nevoilor specifice si metodelor de lucru cu diferitele grupuri vulnerabile. Acestea vor fi valorificate prin dezbaterea in cadrul in cadrul a doua seminarii “Modalitati de reabilitare profesionala si forme alternative de ocupare adaptate la nevoile persoanelor vulnerabile “ si “Modalitati de identificare si dezvoltare a oportunitatilor de ocupare si metode de lucru cu persoanele vulnerabile“. Lucrarile vor fi publicate intr-un volum distribuit bibliotecilor cu colectii dedicate domeniului social si actorilor sociali din domeniul promovarii unei societati inclusive si coezive. La seminarii vor participa reprezentanti ai unor actori regionali/locali, nationali si transnationali din domeniu. Proiectul contribuie deci si la perfectionarea resurselor umane, altele decat grupul tinta, prin valorificarea si imbogatirea expertizei personale prin participarea acestora la seminarii. Rezultatele proiectului legate de aceste activitati  sunt reprezentate de un numar de 150 persoane participante la seminarii, de seminariile  realizate, si de volumul de cercetari si studii publicat. in cadrul proiectului se vor desfasura programe de formare al caror continut va fi particularizat in functie de concluziile studiilor si cercetarilor realizate.

Pentru desfasurarea programului de formare se va realiza selectia personalului agentiilor publice/private care furnizeaza servicii sociale si de ocupare grupurilor vulnerabile, personalului  organizatiilor societatii civile si angajatilor si managerilor administratiei publice locale, etc. participanti la programele de formare profesionala, precum si recrutarea persoanelor vulnerabile din grupul tinta. Realizarile proiectului legate de aceste activitati sunt reprezentate de apelurile pentru selectie publicate, de numarul de participanti la selectie si recrutare si de un numar de 300 persoane selectate sau recrutate.

In cadrul proiectului se vor desfasura programe de formare care vor contribui la consolidarea capacitatii furnizorilor de servicii sociale, prin cresterea competentelor profesionale a angajatilor acestora. Concret rezultatele vor fi reprezentate de minim 250 participanti la cursuri si de numarul total de 1038 ore de formare planificate. Realizarile legate de programul de formare vor fi reprezentate de un numar de 250 suporturi de curs pentru cele 1038 ore de formare desfasurate si de cei 90% dintre participanti care vor obtine certificarea. Impactul proiectului se va realiza prin minim 10 % dintre  cursanti care vor fi promovati sau vor primi mariri salariale  in anul urmator participarii la cursuri.

In cadrul proiectului se vor desfasura activitati de formare care urmaresc dezvoltarea potentialului profesional al femeilor de etnie roma sau femeilor recent intrate in somaj datorita crizei economice identificate ca fiind persoane vulnerabile si supuse riscului de excluziune sociala. Formarea va urmari atat consolidarea motivatiei pentru formarea profesionala si integrarea pe piata muncii, cat si dezvoltarea competentelor care sa le permita sa-si asume roluri sociale si economice. Concret rezultatele vor fi reprezentate de minim 50 participante la cursuri si de numarul total de 64 ore de formare planificate. Realizarile legate de programul de formare vor fi reprezentate de un numar de 50 suporturi de curs pentru cele 64 ore de formare desfasurate.

Prin proiect se va dezvolta si semna un parteneriat intre actori cu relevanta in domeniul serviciilor publice si se va infiinta si dezvolta o retea integrata de comunicare si informare pentru structurile parteneriatului.

Se va urmari asigurarea de vizibilitate adecvata, transparenta si promovare corespunzatoare a proiectului, a obiectivelor, a rezultatelor obtinute etc. In acest scop se vor realiza un site web al proiectului, un numar de 3000 brosuri/fluturasi pentru a fi distribuite in cadrul seminariilor si conferintei,  un numar de 4 comunicate in presa si o aparitie la un post TV.


| Contact |

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Copyright © 2011. Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia