Anunturi

Istoric anunturi


Citeste fluxul RSS

Anunt selectare expert pe termen scurt

In cadrul proiectului „Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru cresterea incluziunii sociale in scopul imbunatatirii accesului pe piata muncii” cautam 1 expert pe termen scurt pentru studii si cercetari pentru elaborarea studiului: “Practicile profesionale ale furnizorilor de servicii sociale si de ocupare la nivel de instrumente de monitorizare, management de caz, informare, evaluare si consiliere in vederea ocuparii grupurilor vulnerabile. Studiu calitativ”.

Proiectul este implementat de catre Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia in parteneriat cu Asociatia Inceptus Romania din Cluj-Napoca.

Expertii pe termen scurt sunt selectati in asa fel incat sa corespunda cu activitatile specifice ale proiectului precum si cu cerintele din Termenii de referinta pentru fiecare post.

Perioada de disponibilitate pentru aceasta activitate este in lunile octombrie – noiembrie 2012.

Expertii pe termen scurt vor fi selectati in asa fel incat sa corespunda cu activitatile specifice ale proiectului precum si cu cerintele din Termenii de referinta pentru postul de expert pe termen scurt pentru studii si cercetari pentru elaborarea studiului: “Practicile profesionale ale furnizorilor de servicii sociale si de ocupare la nivel de instrumente de monitorizare, management de caz, informare, evaluare si consiliere in vederea ocuparii grupurilor vulnerabile. Studiu calitativ”.

Expertii selectati vor semna urmatoarele declaratii:
1. Declaratie de Disponibilitate pentru perioada mentionata
2. Declaratia privind evitarea conflictului de interese in exercitarea activitatilor
3. Declaratia de consimtamant privind prelucrarea datelor personale

CV-urile in format Europass insotite de scrisoarea de intentie si de copii ale documentelor privind competentele trebuie transmise in limba romana pana in 04.10.2012, ora 11:00 la secretariatul proiectului. CV-urile pot fi transmise:
- prin e-mail la adresa: lboca@uab.ro cu specificarea „expert pe termen scurt studii si cercetari”.
- sau pot fi depuse direct la biroul proiectului situat in strada Str. Bethlen G., Nr 5, Alba Iulia, Jud. Alba
- sau prin posta la aceeasi adresa

Selectia se va realiza in data de 04 octombrie 2012 incepand cu ora 12:00 la sediul Universitatii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Sala Birou Senat.

Persoana de contact: Loredana Boca
Tel. 0784225890


| Contact |

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Copyright © 2011. Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia