Anunturi

Istoric anunturi


Citeste fluxul RSS

Anunt selectie cursanti

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia in calitate de beneficiar al proiectului "Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru cresterea incluziunii sociale in scopul imbunatatirii accesului pe piata muncii" POSDRU/96/6.2/S/49743, in parteneriat cu Asociatia Inceptus Romania, anunta inceperea inscrierilor pentru cursurile de formare profesionala continua (30 locuri).

In perioada noiembrie 2012 - februarie 2013 se va desfasura in orasul Abrud, seria F de trei cursuri:
1. Diagnoza problemelor sociale
2. Informatica aplicata in economia sociala
3. Managementul serviciilor publice

Scopul formarii este consolidarea capacitatii furnizorilor de servicii sociale si de ocupare, a altor organizatii relevante, prin dezvoltarea programelor de formare profesionala pentru specialistii acestora, pentru a le imbunatati competentele si modalitatea de abordare in activitatea desfasurata cu sau pentru persoanele vulnerabile si familiile acestora.

Cursurile vor fi oferite gratuit. Vor fi vizati: personalul agentiilor publice / private care furnizeaza servicii sociale si de ocupare grupurilor vulnerabile, personalul organizatiilor societatii civile, angajati si manageri ai administratiei publice locale cu activitate in domeniu, etc.

Seria de cursuri dureaza trei luni si se va derula in weekend-uri, vineri/sambata/duminica dupa optiunea cursantilor. Un cursant trebuie sa participe la toate cele trei cursuri (module) din serie. Evaluarea si certificarea va fi individuala pentru fiecare modul parcurs. Absolvirea cursurilor va fi atestata prin eliberarea unor certificate oficiale. Pentru selectia persoanelor inscrise se vor aplica prevederile Procedurii de inscriere si selectie

Documentele necesare inscrierii:

- o copie a CI/BI precum si urmatoarele formulare tipizate disponibile aici:

  • Cererea de inscriere;
  • Declaratia angajament;
  • Adeverinta de salariat, din care sa rezulte ca este angajat al organizatiilor societatii civile, al administratiei publice locale sau al agentiilor publice/private care furnizeaza servicii sociale si de ocupare grupurilor vulnerabile, etc.
  • Chestionarul standard de evaluare a resursei umane.

- Diploma de studii - original sau copie legalizata;
- Ultima diploma/ certificat de specializare/perfectionare - original sau copie legalizata;

Depunerea dosarelor si interviurile de selectie se vor face la data de 15.11.2012 la sediul Centrului Comunitar Resursa Abrud, str. Aleea Rozelor, FN, intre orele 10 – 13.

TEMATICA INTERVIULUI:

- Cunoasterea obiectivelor proiectului: "Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru cresterea incluziunii sociale in scopul imbunatatirii accesului pe piata muncii";
- Specificul formarii si perfectionarii profesionale la furnizorii de servicii sociale. Aspecte relevante din propria organizatie.

Forma de realizare: expunere proprie urmata de dialog cu comisia de interviu.

Informatii suplimentare pot fi obtinute telefonic (0258-806042 si 0784225890) sau prin e-mail, la adresa lboca@uab.ro. Persoana de contact: Boca Loredana.

Este utila si consultarea site-ului www.incluziunesociala.ro


| Contact |

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Copyright © 2011. Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia