Anunturi

Istoric anunturi


Citeste fluxul RSS

Anunt selectare expert pe termen scurt

In cadrul proiectului "Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru cresterea incluziunii sociale in scopul imbunatatirii accesului pe piata muncii" cautam 1 expert pe termen scurt pentru postul de „Responsabil implementare si monitorizare a programului de formare pentru al doilea grup tinta" format din 50 femei de etnie roma sau recent intrate in somaj.

Proiectul este implementat de catre Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia in parteneriat cu Asociatia Inceptus Romania din Cluj-Napoca.

Perioada de disponibilitate pentru aceasta activitate este in lunile ianuarie - mai 2013, iar locul de desfasurare a activitatii este Alba Iulia.

Expertii pe termen scurt vor fi selectati in asa fel incat sa corespunda cu activitatile specifice ale proiectului precum si cu cerintele din Termenii de referinta pentru postul de "Responsabil implementare si monitorizare a programului de formare pentru al doilea grup tinta".

Expertii selectati vor semna urmatoarele declaratii:
1. Declaratie de Disponibilitate pentru perioada mentionata
2. Declaratia privind evitarea conflictului de interese in exercitarea activitatilor
3. Declaratia de consimtamant privind prelucrarea datelor personale

CV-urile in format Europass insotite de scrisoarea de intentie si de copii xerox ale documentelor privind competentele trebuie transmise in limba romana pana in 16.01.2013 la secretariatul proiectului. CV-urile pot fi transmise:
- prin e-mail la adresa: lboca@uab.ro cu specificarea "expert pe termen scurt Responsabil implementare si monitorizare a programului de formare pentru al doilea grup tinta".
- sau pot fi depuse direct la biroul proiectului situat in strada Str. Bethlen G., Nr 5, Alba Iulia, Jud. Alba
- sau prin posta la aceeasi adresa

Selectia se va realiza in data de 17.01.2013, la sediul universitatii situat in strada Str. Bethlen G., Nr 5, Alba Iulia, Jud. Alba,Palatul Apor,Sala AP2 intre orele 11 – 12.

Persoana de contact: Loredana Boca

Tel. 0784225890


| Contact |

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Copyright © 2011. Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia