Anunturi

Istoric anunturi


Citeste fluxul RSS

APEL
pentru studii si articole in vederea editarii volumului
OCUPARE SI INCLUZIUNE SOCIALA

Volumul cu titlul Ocupare si incluziune sociala va fi realizat in cadrul proiectului POSDRU/96/6.2/S/49743: „Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru cresterea incluziunii sociale in scopul imbunatatirii accesului pe piata muncii”, implementat de catre Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Pe baza unei selectii de oferte care sa asigure editarea la cele mai inalte standarde, volumul va fi publicat intr-o editura inclusa in lista A2-Panel 4 – Edituri de prestigiu recunoscut.

Volumul va cuprinde studii si articole pe tematica ocuparii si incluziunii sociale realizate in cadrul proiectului, precum si alte contributii ale specialistilor si practicienilor din domeniu.

PRINCIPALELE TEMATICI PE CARE LE VA ACOPERI VOLUMUL:
1) Ocupare si vulnerabilitate sociala;
2) Reprezentari asupra grupurilor vulnerabile;
3) Incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile;
4) Politici si proiecte in domeniul ocuparii;
5) Atitudini fata de solidaritatea sociala;
6) Practici ale furnizorilor de servicii sociale si de ocupare;
7) Bune practici in domeniul ocuparii si incluziunii sociale (contributii ale specialistilor).

CERINŢE MINIMALE ALE STUDIILOR ŞI ARTICOLELOR:
- o buna fundamentare teoretica si factuala;
- articolele vor fi redactate la 7-9000 cuvinte in limba romana cu rezumat in extenso de 700-900 de cuvinte in limba romana si engleza, redactare pe format A4, la 1,5 rânduri, TNR 12;
- graficele vor fi echivalate cu 500 de cuvinte (la format 1/3 din pagina);
- redactarea si citarea conform standardelor APA (a se vedea si http://www.library.cornell.edu/resrch/citmanage/apa sau alte surse APA).
- contributiile pentru tema "Bune practici in domeniul ocuparii si incluziunii sociale" vor fi redactate in limba romana la 1000-1500 cuvinte, format A4, la 1,5 rânduri, TNR 12; se recomanda ca aceste contributii sa propuna/prezinte abordari inovative in domeniul ocuparii femeilor de etnie roma si femeilor fara loc de munca.

Data limita a primirii studiilor si articolelor: 15 martie 2013 (denumirea articolului si rezumatul in extenso este recomandabil sa fie trimise pana la 1 martie)

Articolele vor fi trimise la adresa: marinafrds@yahoo.com cu subiectul "Volum OIS"

Data limită a apariţiei volumului: 15 octombrie 2013

Coordonatorii ştiinţifici ai volumului: Bogdan Voicu, Mircea Comşa, Ştefan Cojocaru, Mihai Pascaru, Lucian Marina


| Contact |

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Copyright © 2011. Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia