Anunturi

Istoric anunturi


Citeste fluxul RSS

Anunt selectie expert pe termen scurt

In cadrul proiectului "Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru cresterea incluziunii sociale in scopul imbunatatirii accesului pe piata muncii" se organizeaza selectia unui expert pe termen scurt pentru postul de "Expert pe termen scurt studiu impact proiect asupra grupului tinta" pentru evaluarea indicatorul "Ponderea participantilor la cursurile de formare care vor primi mariri salariale sau vor fi promovati in anul urmator participarii la cursurile din proiect" pentru grupul tinta unu si pentru evaluarea impactul proiectului asupra capacitatii de a ocupa un loc de munca si adaptabilitatii persoanelor din grupul tinta doi.

Activitatea expertului va fi de 20 ore/luna in perioada data.

Proiectul este implementat de catre Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia in parteneriat cu Asociatia Inceptus România din Cluj-Napoca.

Perioada de disponibilitate pentru aceasta activitate este in lunile februarie - august 2013.

Expertii pe termen scurt vor fi selectati in asa fel incat sa corespunda cu activitatile specifice ale proiectului precum si cu cerintele din Termenii de referinta pentru postul de "Expert pe termen scurt studiu impact proiect asupra grupului tinta".

Expertii selectati vor semna urmatoarele declaratii:
1. Declaratie de Disponibilitate pentru perioada mentionata
2. Declaratia privind evitarea conflictului de interese in exercitarea activitatilor
3. Declaratia de consimtamânt privind prelucrarea datelor personale

CV-urile in format Europass insotite de scrisoarea de intentie si de copii xerox ale documentelor privind competentele trebuie transmise in limba româna pâna in 20.02.2013 ora 12 la secretariatul proiectului. CV-urile pot fi transmise:
- prin e-mail la adresa: lboca@uab.ro cu specificarea „expert pe termen scurt Responsabil implementare si monitorizare a programului de formare pentru al doilea grup tinta”.
- sau pot fi depuse direct la biroul proiectului situat in strada Str. Bethlen G., Nr 5, Alba Iulia, Jud. Alba
- sau prin posta la aceeasi adresa

Selectia se va realiza in data de 21.02.2013, la sediul universitatii situat in strada Str. Bethlen G., Nr 5, Alba Iulia, Jud. Alba,Palatul Apor,Sala AP2 intre orele 11 – 12.

Persoana de contact: Loredana Boca

Tel. 0784225890


| Contact |

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Copyright © 2011. Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia