Anunturi

Istoric anunturi


Citeste fluxul RSS

Anunt selectie expert pe termen scurt

In cadrul proiectului "Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru cresterea incluziunii sociale in scopul imbunatatirii accesului pe piata muncii" se organizeaza selectia unui expert pe termen scurt tehnoredactare, pentru implementarea activitatilor de formatare, tehnoredactare si punerea in pagina a volumul cu titlul "Ocupare si incluziune sociala".

Expertul pe termen scurt este selectat in asa fel incat sa corespunda cu activitatile specifice ale proiectului precum si cu cerintele din Termenii de referinta pentru acest post.

Perioada de disponibilitate pentru aceasta activitate este incepand cu 03.06.2013 pana la data de 28.06.2013.

Expertul selectat va semna urmatoarele declaratii:
1. Declaratie de Disponibilitate pentru perioada mentionata;
2. Declaratia privind evitarea conflictului de interese in exercitarea activitatilor;
3. Declaratia de consimtamant privind prelucrarea datelor personale.

CV-urile in format Europass insotite de scrisoarea de intentie trebuie transmise in limba romana pana in 22 mai 2013 la secretariatul proiectului.

Dosarul care va cuprinde: cererea de angajare, cv-ul si o copie dupa CI, va fi depus direct la biroul proiectului situat in strada Str. Bethlen G., Nr 5, Alba Iulia, Jud. Alba

Selectia se va realiza in data de 23 mai 2013 la ora 10.00 la sediul Universitatii "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, Sala Birou Senat.

Persoana de contact: Loredana Boca


| Contact |

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Copyright © 2011. Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia