Anunturi

Istoric anunturi


Citeste fluxul RSS

Anunt selectie expert pe termen scurt

In cadrul proiectului "Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru cresterea incluziunii sociale in scopul imbunatatirii accesului pe piata muncii" se organizeaza selectia unui expert pe termen scurt pentru postul de Responsabil logistica pentru editura la volum studii si cercetari.

Proiectul este implementat de catre Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia in parteneriat cu Asociatia Inceptus Romania din Cluj-Napoca.

Perioada de disponibilitate pentru aceasta activitate este in lunile iulie - august 2013.

Expertul pe termen scurt va fi selectat in asa fel incat sa corespunda cu activitatile specifice ale proiectului precum si cu cerintele din Termenii de referinta pentru postul de Responsabil implementare si monitorizare a programului de formare seria I de cursuri.

Expertul selectat va semna urmatoarele declaratii:
1. Declaratie de Disponibilitate pentru perioada mentionata;
2. Declaratia privind evitarea conflictului de interese in exercitarea activitatilor;
3. Declaratia de consimtamant privind prelucrarea datelor personale.

CV-urile in format Europass insotite de scrisoarea de intentie si de copii ale documentelor privind competentele trebuie transmise in limba romana pana in 13.06.2013, ora 11:00, la secretariatul proiectului. CV-urile pot fi transmise:
- prin e-mail la adresa: lboca@uab.ro cu specificarea „expert pe termen scurt Responsabil implementare si monitorizare a programului de formare seria I de cursuri”.
- sau pot fi depuse direct la biroul proiectului situat in strada Str. Bethlen G., Nr 5, Alba Iulia, Jud. Alba
- sau prin posta la aceeasi adresa.

Selectia se va realiza in data de 13.06.2013, incepand cu ora 11:30, la Sala Proiecte, Palatul Apor.

Persoana de contact: Loredana Boca

Tel. 0784225890


| Contact |

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Copyright © 2011. Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia