Anunturi

Istoric anunturi


Citeste fluxul RSS

Lansarea proiectului la Alba Iulia

Marti, 21 decembrie 2010, ora 14, la sediul Universitatii "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, Palatul Apor, Sala Senatului, a avut loc Conferinta de lansare a Proiectului POSDRU/96/6.2/S/49743 "Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru cresterea incluziunii sociale in scopul imbunatatirii accesului pe piata muncii".

Proiectul este implementat de Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia in parteneriat cu Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Cluj- Napoca.

Proiectul vizeaza dezvoltarea capitalului uman si consolidarea capacitatii furnizorilor de servicii sociale prin oferirea gratuita de programe de formare pentru minim 250 de angajati ai acestora, precum si cel putin 50 de femei recent intrate in somaj si femei de etnie roma. Prin realizarea de studii si cercetari si valorizarea si diseminarea acestora in cadrul a doua seminarii cu actorii sociali din domeniu se vor identifica oportunitatilor de ocupare, metodele de lucru si nevoile specifice ale diferitelor grupuri vulnerabile privind noi forme si conditii de reabilitare profesionala.

Se va dezvolta o retea parteneriala intre actorii sociali implicati relevanti pentru piata muncii in vederea identificarii si promovarii oportunitatilor de ocupare pentru grupurile vulnerabile.

La conferinta au participat 49 de persoane: echipa de implementare a proiectului, reprezentantii partenerului, reprezentati (angajati si manageri) ai unor autoritati publice locale implicate in sprijinirea persoanelor dezavantajate, reprezentanti ai agentiilor publice/private care furnizeaza servicii sociale si de ocupare grupurilor vulnerabile, reprezentanti ai organizatiilor societatii civile, cadre didactice ale universitatii.

Problemele abordate in prezentarile si luarile de cuvant a membrilor echipei de implementare s-au referit la urmatoarele aspecte:

  • Oportunitatile valorificate de Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, in cadrul celor 8 proiecte finantate din FSE prin POSDRU, a caror beneficiara este.
  • Experienta relevanta a Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Cluj-Napoca in domeniul formarii profesionale.
  • Obiectivele proiectului:
  • Activitatile proiectului
  • Rezultatele proiectului

La finalul conferintei unii dintre participanti au exprimat puncte de vedere si disponibilitatea de cooperare.

Galerie foto

 


| Contact |

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Copyright © 2011. Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia