Anunturi

Istoric anunturi


Citeste fluxul RSS

Termeni de referinta expert pe termen scurt studii:

1. Studiul "Determinanti ai ocuparii grupurilor vulnerabile din perspectiva furnizorilor de servicii sociale. Studiu calitativ"

2. Studiul "Problematica ocuparii la femeile recent intrate in somaj si la femeile de etnie roma. Studiu calitativ"

3. Studiul "Strategii de ocupare a grupurilor vulnerabile pe piata muncii la angajatori. Studiu cantitativ-calitativ"

4. Studiul "Oportunitati de ocupare pentru diversele grupuri vulnerabile pe piata muncii din Romania. Studiu calitativ"

5. Studiul "Practicile profesionale ale furnizorilor de servicii sociale si de ocupare la nivel de instrumente de monitorizare, management de caz, informare, evaluare si consiliere in vederea ocuparii grupurilor vulnerabile. Studiu calitativ"

Termeni de referinta expert pe termen scurt trainer:

1. Cursul "Planificare strategica"

2. Cursul "Tehnici de comunicare eficienta"

3. Cursul "Politici sociale privind protectia familiei si a copilului"

4. Cursul "Evaluarea si supervizarea serviciilor sociale"

5. Cursul "Diagnoza problemelor sociale"

6. Cursul "Inspector resurse umane"

7. Cursul "Strategii antidiscriminatorii si drepturile omului"

8. Cursul "Asistenta sociala in protectia persoanelor cu dizabilitati"

9. Cursul "Notiuni fundamentale de Tehnologia Informatiei si Comunicarii"

10. Cursul „Rolul asistentului si lucratorului social in cadrul serviciilor furnizate de administratia publica locala", Cluj-Napoca

11. Cursul „Management financiar"

12. Cursul „Rolul asistentului si lucratorului social in cadrul serviciilor furnizate de administratia publica locala", Bistrita

13. Cursul „Informatica aplicata in economia sociala"

14. Cursul „Managementul serviciilor publice"

15. Partea practica pentru cursurile „Diagnoza problemelor sociale" si „Informatica aplicata in economia sociala", Abrud

16. Cursul "Politici sociale privind protectia familiei si a copilului"

17. Cursul "Strategii antidiscriminatorii si drepturile omului"

18. Cursul "Manager de proiect"

19. Cursul "Tehnologia Informatiei si Comunicarii"

20. Cursul "Asistenta sociala in protectia persoanelor cu dizabilitati"

 

Termeni de referinta expert pe termen scurt evaluare:

1. "Evaluare cursanti"

2. "Evaluare cursanti cursuri CNAS seria F"

3. "Studiu impact proiect asupra grupului tinta"

4. "Evaluare cursanti participanti la cursul Diagnoza problemelor sociale."

Termeni de referinta expert pe termen scurt formare:

1. Cursul "Evaluarea si supervizarea serviciilor sociale"

2. Cursul "Diagnoza problemelor sociale"

Termeni de referinta expert pe termen scurt monitorizare:

1. "Responsabil implementare si monitorizare a activitatii de furnizare de programe de formare - Sibiu"

2. "Responsabil implementare si monitorizare a activitatii de furnizare de programe de formare - Bistrita"

3. "Responsabil implementare si monitorizare a programului de formare pentru al doilea grup tinta"

4. "Responsabil organizare, formare si evaluare cursuri pentru seria F derulata la Abrud"

5. "Responsabil implementare si monitorizare a programului de formare pentru al doilea grup tinta, Grupa II"

6. "Responsabil implementare şi monitorizare a programului de formare seria H de cursuri"

7. "Responsabil implementare şi monitorizare a programului de formare seria I de cursuri"

Termeni de referinta expert pe termen scurt achizitii:

1. Responsabil achizitii publice

Termeni de referinta expert pe termen scurt traducere:

1. Responsabil traducere texte in limba engleza pentru volumul de studii si cercetari

Termeni de referinta expert pe termen scurt tehnoredactare:

1. Responsabil tehnoredactare volum studii si cercetari

Termeni de referinta expert pe termen scurt logistica:

1. Responsabil logistica pentru editura la volum studii si cercetari


| Contact |

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Copyright © 2011. Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia