Anunturi

Istoric anunturi


Citeste fluxul RSS

Selectie experti pe termen scurt formare

In cadrul proiectului "Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru cresterea incluziunii sociale in scopul imbunatatirii accesului pe piata muncii" cautam 2 experti(e) pe termen scurt formare pentru implementarea activitatii de sustinere de cursuri de formare.

Proiectul este implementat de catre Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia in parteneriat cu Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Cluj-Napoca.

Expertii pe termen scurt sunt selectati in asa fel incat sa corespunda cu activitatile specifice ale proiectului precum si cu cerintele din Termenii de referinta pentru fiecare post.

Perioada de disponibilitate pentru aceasta activitate este incepand cu 01.06. 2011 pana la data de 01.07.2011.

Expertii selectati vor semna urmatoarele declaratii:

1. Declaratie de Disponibilitate pentru perioada mentionata
2. Declaratia privind evitarea conflictului de interese in exercitarea activitatilor
3. Declaratia de consimtamant privind prelucrarea datelor personale

CV-urile in format Europass insotite de scrisoarea de intentie trebuie transmise in limba romana pana in 25 Mai 2011 la secretariatul proiectului.

Selectia se va realiza in data de 27 Mai 2011 incepand cu ora 13.30 la sediul Universitatii "1 Decembrie 1918" Alba Iulia, Sala Birou Senat.

CV-urile pot fi transmise:

- prin e-mail la adresa: lboca@uab.ro cu specificarea "expert pe termen scurt formare...(se specifica denumirea cursului)"
- sau pot fi depuse direct la biroul proiectului situat in strada Str. Bethlen G., Nr 5, Alba Iulia, Jud. Alba
- sau prin posta la aceeasi adresa.

Persoana de contact: Loredana Boca


| Contact |

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Copyright © 2011. Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia