Anunturi

Istoric anunturi


Citeste fluxul RSS

Activitati eligibile ale proiectului


Realizarea de studii si cercetari care urmaresc identificarea oportunitatilor de ocupare, a metodelor de lucru si a nevoilor specifice ale diferitelor grupuri vulnerabile privind noi forme si conditii de reabilitare profesionala si valorizarea si diseminarea acestora in cadrul a doua seminarii cu actorii sociali din domeniu

- Realizarea unui grup de lucru comun format din cadre didactice ale universitatii si reprezentanti ai partenerului, in colaborare cu reprezentantii furnizorilor de servicii sociale si a altor organizatii relevante
- Realizarea de catre membrii grupului de lucru a unor studii si cercetari pentru identificarea oportunitatilor de ocupare, a metodelor de lucru si a nevoilor specifice ale diferitelor grupuri vulnerabile privind noi forme si conditii de reabilitare profesionala
- Valorizarea si diseminarea studiilor prin realizarea unui seminar “Modalitati de reabilitare profesionala si forme alternative de ocupare adaptate la nevoile persoanelor vulnerabile “ in cursul caruia se vor prezenta materialele realizate de grupul de lucru si de alte persoane cu realizari in domeniu
- Valorizarea si diseminarea studiilor prin realizarea unui seminar “Modalitati de identificare si dezvoltare a oportunitatilor de ocupare si metode de lucru cu persoanele vulnerabile“ in cursul caruia se vor prezenta materialele realizate de grupul de lucru si de alte persoane cu realizari in domeniu
- Publicarea studiilor si cercetarilor realizate si prezentate intr-un volum.

Furnizarea de programe de formare. Aceste programe vor contribui atat la consolidarea capacitatii furnizorilor de servicii sociale cat si a altor organizatii relevante, prin imbunatatirea competentelor si modalitatilor de abordare in activitatea desfasurata cu sau pentru persoanele vulnerabile si familiile acestora cat si la dezvoltarea potentialului profesional al persoanelor vulnerabile si persoanelor supuse riscului de excluziune sociala

- Furnizarea a 15 programe de formare pentru personalul furnizorilor de servicii sociale (inclusiv ONG-uri si autoritati locale). Vor fi vizati: personalul agentiilor publice/private care furnizeaza servicii sociale si de ocupare grupurilor vulnerabile, personalul organizatiilor societatii civile, angajati si manageri ai administratiei publice locale, etc.
- Dezvoltarea si implementarea a 2 programe de formare profesionala in vederea ocuparii, recalificarii sau formarii profesionale ulterioare si pentru dezvoltarea potentialului profesional al femeilor de etnie roma sau femeilor recent intrate in somaj.

Dezvoltarea de forme de cooperare, parteneriate si retele integrate intre actorii sociali implicati relevanti pentru piata muncii, in vederea identificarii si promovarii oportunitatilor de ocupare pentru grupurile vulnerabile

- Realizarea unui seminar privind aspecte ale facilitarii accesului la educatie si formare a grupurilor vulnerabile.
- Infiintarea si dezvoltarea unei retele de comunicare si informare pentru structurile parteneriatului

Promovare, informare, vizibilitate proiect

Management de proiect

Achizitii publice pentru cheltuieli de tip FEDR.


| Contact |

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Copyright © 2011. Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia