Anunturi

Istoric anunturi


Citeste fluxul RSS

Organizare cursuri de formare profesionala

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia in calitate de beneficiar al proiectului "Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru cresterea incluziunii sociale in scopul imbunatatirii accesului pe piata muncii" POSDRU/96/6.2/S/49743, in parteneriat cu Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Cluj-Napoca, anunta inceperea inscrierilor pentru locurile ramase neocupate la cursurile de formare profesionala continua desfasurate in perioada septembrie 2011-februarie 2012, si anume:

A. Din 15 septembrie 2011, la Alba Iulia, (2 locuri):

a) Planificare strategica
b) Tehnici de comunicare eficienta
c) Politici sociale privind protectia familiei si a copilului

B. Din 15 noiembrie 2011, la Alba Iulia, (1 loc):

a) Evaluarea si supervizarea serviciilor sociale
b) Diagnoza problemelor sociale
c) Inspector resurse umane

Scopul formarii este consolidarea capacitatii furnizorilor de servicii sociale si de ocupare a altor organizatii relevante, prin dezvoltarea programelor de formare profesionala pentru specialistii acestora, pentru a le imbunatati competentele si modalitatea de abordare in activitatea desfasurata cu sau pentru persoanele vulnerabile si familiile acestora.

Cursurile vor fi oferite gratuit. Vor fi vizati: personalul agentiilor publice/private care furnizeaza servicii sociale si de ocupare grupurilor vulnerabile, personalul organizatiilor societatii civile, angajati si manageri ai administratiei publice locale, etc.

Cursurile se vor grupa cate trei. O serie de trei cursuri dureaza trei luni si se va derula in weekend-uri neconsecutive, vineri/sambata/duminica dupa optiunea cursantilor. Cursurile de desfasoara la sediul Universitatii.

Evaluarea si certificarea va fi individuala pentru fiecare modul parcurs. Absolvirea cursurilor va fi atestata prin eliberarea unor certificate oficiale.

Documentele necesare inscrierii:

- o copie a CI/BI precum si urmatoarele formulare tipizate disponibile aici:

  • Cererea de inscriere;
  • Declaratia angajament
  • Adeverinta de salariat, din care sa rezulte ca este angajat al organizatiilor societatii civile, al administratiei publice locale sau al agentiilor publice/private care furnizeaza servicii sociale si de ocupare grupurilor vulnerabile, etc.
  • Diploma de studii - original sau copie legalizata
  • Ultima diploma/ certificat de specializare/perfectionare - original sau copie legalizate
  • Chestionarul standard de evaluare a resursei umane.

Depunerea dosarelor se pot face pana la data de 03.08.2011, la sediul Universitatii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, str. Bibliotecii nr. 5, in Palatul Apor, sala LTI (AP 2), dupa urmatorul program:

Luni 15:30 -17:30
Marti 15:30 - 17:30

Informatii suplimentare pot fi obtinute telefonic (0258-806042) sau prin e-mail, la adresa lboca@uab.ro.


Procedura de inscriere si selectie


| Contact |

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Copyright © 2011. Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia