Anunturi

Istoric anunturi


Citeste fluxul RSS

Organizare cursuri de formare profesionala

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia in calitate de beneficiar al proiectului "Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru cresterea incluziunii sociale in scopul imbunatatirii accesului pe piata muncii" POSDRU/96/6.2/S/49743, anunta inceperea inscrierilor pentru cursuri de formare profesionala continua (30 locuri).

In perioada martie - mai 2012 se va desfasura in orasul Sibiu seria C de trei cursuri:

- Asistenta sociala in protectia persoanelor cu dizabilitati (18 ore);
- Tehnici de comunicare eficienta (18 ore);
- Strategii antidiscriminatorii si drepturile omului (18 ore).

Scopul formarii este consolidarea capacitatii furnizorilor de servicii sociale si de ocupare a altor organizatii relevante, prin dezvoltarea programelor de formare profesionala pentru specialistii acestora, pentru a le imbunatati competentele si modalitatea de abordare in activitatea desfasurata cu sau pentru persoanele vulnerabile si familiile acestora.

Cursurile vor fi oferite gratuit. Vor fi vizati: personalul agentiilor publice / private care furnizeaza servicii sociale si de ocupare grupurilor vulnerabile, personalul organizatiilor societatii civile, angajati si manageri ai administratiei publice locale, etc.

Seria de cursuri dureaza trei luni si se va derula in weekend-uri, vineri/sambata/duminica dupa optiunea cursantilor. Un cursant trebuie sa participe la toate cele trei cursuri (module) din serie. Evaluarea si certificarea va fi individuala pentru fiecare modul parcurs. Absolvirea cursurilor va fi atestata prin eliberarea unor certificate oficiale.

Documentele necesare inscrierii:

- o copie a CI/BI precum si urmatoarele formulare tipizate disponibile aici:

  • Cererea de inscriere;
  • Declaratia angajament
  • Adeverinta de salariat, din care sa rezulte ca este angajat al organizatiilor societatii civile, al administratiei publice locale sau al agentiilor publice/private care furnizeaza servicii sociale si de ocupare grupurilor vulnerabile, etc.
  • Diploma de studii - original sau copie legalizata
  • Ultima diploma/ certificat de specializare/perfectionare - original sau copie legalizate
  • Chestionarul standard de evaluare a resursei umane.

Depunerea dosarelor se face la data de 17.11.2011, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, intre orele 9 -14.

Informatii suplimentare pot fi obtinute telefonic (0258-806042 si 0784225890) sau prin e-mail, la adresa lboca@uab.ro. Persoana de contact este dl. conf. dr. ing. Mircea Risteiu.


Pentru selectia persoanelor inscrise se vor aplica prevederile Procedurii de inscriere si selectie


| Contact |

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Copyright © 2011. Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia