Anunturi

Istoric anunturi


Citeste fluxul RSS

Obiectivele proiectului


Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea capitalului uman si consolidarea capacitatii furnizorilor de servicii sociale prin dezvoltarea programelor de formare pentru specialistii acestora in scopul imbunatatirii accesului si participarii grupurilor vulnerabile la educatie si pe piata muncii.

Astfel proiectul isi propune indeplinirea urmatoarelor obiective specifice:

- Identificarea oportunitatilor de ocupare, a metodelor de lucru si a nevoilor specifice ale diferitelor grupuri vulnerabile privind noi forme si conditii de reabilitare profesionala, prin realizarea de studii si cercetari si valorizarea si diseminarea acestora in cadrul a doua seminarii cu actorii sociali din domeniu.

- Consolidarea capacitatii furnizorilor de servicii sociale a altor organizatii relevante, prin dezvoltarea programelor de formare profesionala pentru specialistii acestora, pentru a le imbunatati competentele si modalitatea de abordare in activitatea desfasurata cu sau pentru persoanele vulnerabile si familiile acestora.

- Activitati  de furnizare de formare profesionala in vederea ocuparii, recalificarii sau formarii profesionale ulterioare si pentru dezvoltarea potentialului profesional al femeilor de etnie roma sau femeilor recent intrate in somaj datorita crizei economice identificate ca fiind persoane vulnerabile si supuse riscului de excluziune sociala, formare care urmareste atat consolidarea motivatiei pentru integrarea pe piata muncii, cat si dezvoltarea competentelor care sa le permita sa-si asume roluri sociale si economice.

- Dezvoltarea de forme de cooperare, parteneriate si retele integrate intre actorii sociali implicati relevanti pentru piata muncii, in vederea identificarii si promovarii oportunitatilor de ocupare pentru grupurile vulnerabile.


| Contact |

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Copyright © 2011. Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia