Anunturi

Istoric anunturi


Citeste fluxul RSS

Anunt selectie experti pe termen scurt

In cadrul proiectului "Dezvoltarea de programe de formare specifice pentru cresterea incluziunii sociale in scopul imbunatatirii accesului pe piata muncii" cautam 2 experti pe termen scurt pentru implementarea activitatii de sustinere de cursului de formare Inspector Resurse Umane si cate un expert pentru cursurile Asistenta sociala in protectia persoanelor cu handicap, respectiv Rolul asistentului si lucratorului social in cadrul serviciilor furnizate de administratia publica locala.

Proiectul este implementat de catre Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia in parteneriat cu Asociatia Inceptus Romania.

Expertii pe termen scurt vor fi selectati in asa fel incat sa corespunda cu activitatile specifice ale proiectului precum si cu cerintele din Termenii de referinta pentru posturile de trainer pentru cursurile mentionate mai sus.

Perioada de disponibilitate pentru aceasta activitate este cuprinsa intre iunie – august 2012.

Expertii selectati vor semna urmatoarele declaratii:
1. Declaratie de Disponibilitate pentru perioada mentionata
2. Declaratia privind evitarea conflictului de interese in exercitarea activitatilor
3. Declaratia de consimtamant privind prelucrarea datelor personale

CV-ul in format Europass insotit de scrisoarea de intentie trebuie transmis in limba romana pana in 30 aprilie 2012, ora 15, la adresa de mail a Asociatiei Inceptus Romania (office@inceptus.ro).

CV-ul si scrisoarea de intentie pot fi transmise:
- prin e-mail la adresa: office@inceptus.ro cu specificarea: expert pe termen scurt, trainer curs „x” (ex. "Inspector Resurse Umane");
- sau pot fi depuse direct la sediul Asociatiei Inceptus Romania, de pe strada Eroilor nr. 10, camera 26, in orarul 10 – 15, de luni pana vineri, sau prin posta la aceeasi adresa.

Selectia se va realiza pe baza unei grile de evaluare, in data de 15 mai 2012.

Informatii suplimentare pot fi obtinute prin e-mail, la adresa office@inceptus.ro sau la numarul de telefon 0728 328 032.


| Contact |

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Copyright © 2011. Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia